Základní kurz

Tento kurz začíná ve stanovené termíny. Začíná se krátkou informační schůzkou a pak probíhá výuka jednou týdně v učebnách.  Absolvuje se předepsaný počet výcvikových hodin. Průměrná délka kurzu je asi 8-12 týdnů v závislosti na počtu žáků v daném ročním období.