Individuální kurzy k získání řidičského oprávnění

Kurz tohoto typu se zahajuje kdykoliv i mimo stanovené termíny, tedy ihned po odevzdání posudku od lékaře a přihlášky.

Žák se učí doma, zúčastní se výuky konstrukce a zdravovědy a další výuka probíhá formou konzultací. Musí samozřejmě absolvovat předepsaný výcvik s vozidlem. Tato forma kurzu je rychlejší varianta.