Materiály k výuce

materiály k výuce

A

konstrukce a údržba ke stažení

B,BE

konstrukce a údržba ke stažení

A,B,B+E

zkušební testy a otázky k procvičování       http://etesty2.mdcr.cz/Home/Tests/ro

K teoretické výuce používáme učebnice Autoškola? Pohodlně! nakladatelství Schröter

elektronická verze: http://www.schroter.cz/pristup/kr02jm-pdf/straznice-simonik.pdf

kód dostanete při nástupu do autoškoly

Kontrola vozidla před jízdou:

Vizuální kontrola vozidla- optická nahuštěnost pneumatik(defekt)

– čistota a neporušenost skel, světel, zrcátek a registrační značky

-výtok provozních kapalin- mot. olej, chladící kapalina, brzdová kapalina, kap. do                                                                       ostřikovačů, palivo

-kontrola motorového prostoru- stav výše jmenovaných kapalin a napnutí klínového                                                               řemene

-nastartujeme vozidlo a všímáme si kontrolek, které musí po nastartování zhasnout, pak vše funguje správně

-rozsvítíme vnější osvětlení a zkontrolujeme

-nastavíme sedačku, pásy, zrcátka, volant

-dáme si bezpečnostní pás a jedéééém