Závěrečné zkoušky – úspěšnost

%

Úspěšnost v posledních 5 letech

Úspěšnost u závěrečných zkoušek

Už od založení naší autoškoly se nám dařilo školit naše uchazeče tak aby drtivá většina z nich zvládla složení zkoušek s komisařem na první pokus. V posledních pěti letech se pravidelně pohybuje úspěšnost našich žáků u první zkoušky a to především u zkoušky z jízdy na úrovni 90%.V posledních dvou letech byla úspěšnost u praktických jízd na první pokus 96% a 94%, což je dobrá záruka, že se Vám podaří zvládnout závěrečné zkoušky hned napoprvé.

Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška se skládá ze 2 částí:

  1. test z teoretických znalosti zákona
  2. zkouška z praktické jízdy

Potřeby ke zkoušce:

  • občanský průkaz nebo jiný platný doklad totožnosti,
  • vlastník řidičského průkazu – řidičský průkaz, průkaz žadatele o řidičské oprávnění.
  • doklad o zaplacení zkoušky – platí se městskému úřadu nejpozději 1 den před zkouškou, a to pouze přímo na pokladně městského úřadu nebo poštovní poukázkou na poště. Jinou platbu komisaři neakceptují!!! Částka je 700 Kč.

Zkoušky začínají v 8:00, které zahájí komisaři. Před zahájením písemného testu, komisaři zkontrolují občanské průkazy, žádosti k řidičskému oprávnění a doklady o zaplacení zkoušky.

Zkouška ze zákona 411/2005 a zákonů souvisejících.

Písemný test je zahájen přibližně 8:30 a provádí se elektronickou formou.

Čas vyhrazený na test je maximálně 30 minut a splní jej ten, kdo dosáhne alespoň:
AM, A1, A2, A, B, BE 43 bodů z 50 možných

Zkouška z praktické jízdy je zahájena asi 9:30. Jedna jízda trvá minimálně 30 minut.

Výsledky se dozvíte okamžitě po absolvování každé dílčí zkoušky.